⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀N O O R S A U L E
@azhidinova_

ID: 1436685620

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀S⠀⠀H⠀⠀Y⠀⠀M
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀KZ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀5teen
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 🌈💫⭐️⚡️🌈
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀N O O R S A U L E (@azhidinova_) Medias

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀N O O R S A U L E (@azhidinova_) Instagram photo 2017-04-24 08:56:07

24 April 08:56:07
Hello It s me 🙄

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀N O O R S A U L E (@azhidinova_) Instagram photo 2017-03-14 14:48:47

14 March 14:48:47
Гашыктык откен кундер гана-омир, Ал калганы -жай кундер . . (Шаханов "гашыктык галаматы")

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀N O O R S A U L E (@azhidinova_) Instagram photo 2017-03-10 16:57:30

10 March 16:57:30
Carry on 🌹

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀N O O R S A U L E (@azhidinova_) Instagram photo 2017-03-10 09:26:34

10 March 09:26:34
С сестрами 🤗

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀N O O R S A U L E (@azhidinova_) Instagram photo 2017-03-09 15:38:48

09 March 15:38:48
Just a photo #8march

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀N O O R S A U L E (@azhidinova_) Instagram photo 2017-03-02 17:16:25

02 March 17:16:25
Tuesday photo 📷. With my winner 🥇🏆

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀N O O R S A U L E (@azhidinova_) Instagram photo 2017-02-27 13:32:29

27 February 13:32:29
...