💎hassan_abdollahi💎
@hasan_abdolahii

ID: 2986506007

💎يكى ديگه داره جامو ميگيره شبيه منه ولى من نيستم💎

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Medias

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2017-01-15 21:28:24

15 January 21:28:24
...

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2017-01-15 06:19:01

15 January 06:19:01
تَنهآیی قَدَم زَدَنو یآد بِگیر. اینجآ نَه رَفیقی میمونِہ نَه یآری...

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2017-01-10 02:02:34

10 January 02:02:34
اینقدر تنگ شده دلم واسه خودمم جا نیس ...

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2017-01-05 08:35:41

05 January 08:35:41
گاهی به آخرین پیراهنم فکر می کنم که مرگم در آن رخ می دهد...😔😔

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2017-01-02 15:19:11

02 January 15:19:11
حالت خوب است همه چیز رو به راه است یکهو... آهنگی پخش میشود که تو را می برد به جایی که نباید میبرد..!!

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2016-12-24 09:57:25

24 December 09:57:25
دکترا جوابم کردن، امیدشون هم ازم قطعه. 😊😊😂

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2016-12-22 16:42:04

22 December 16:42:04
‎تو را كه نه ‎ولى يك نفر را كه ميگفت، ‎تار مويم را با دنيا عوض نميكند: ‎گم كردم...

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2016-12-09 06:26:41

09 December 06:26:41
حال من وقتى ميفهمى،كه حالت هيچكس نفهمه...

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2016-12-03 02:58:28

03 December 02:58:28
فردا رو بی خیال تا هست امروز من و تو و دوست خوبمون گری گوس به هر حال هر سال برگا رنگ می گیرن یه چند ماه سبز آخر با زرد میمیرن

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2016-11-19 08:23:45

19 November 08:23:45
آقا دلم گرفته😔😔خودم اومدم اما دلم اونجاس

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2016-11-15 03:07:36

15 November 03:07:36
💎👑❤️jaye hamatoon khali

💎hassan_abdollahi💎 (@hasan_abdolahii) Instagram photo 2016-11-08 04:59:52

08 November 04:59:52
خيابون يه طرفه ام كه باشه باز چپ و راستم ميپام...هم از دوست خوردم هم از دشمن👑💎