Ali javadi
@javadi2182

ID: 3623780743

Ali javadi (@javadi2182) Medias

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-02-07 04:05:54

07 February 04:05:54
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-01-30 02:53:45

30 January 02:53:45
به دعوت خاله مهربان ،کنسرت علیرضا عصار😊

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-01-09 03:29:16

09 January 03:29:16
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-11-28 23:54:24

28 November 23:54:24
😂😂

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-11-25 03:19:13

25 November 03:19:13
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی رو به رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...! گر چه میدانی که نیست

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-11-25 02:32:44

25 November 02:32:44
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-11-09 02:45:33

09 November 02:45:33
😂😂😂😂

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-09-22 02:12:23

22 September 02:12:23
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-09-09 09:17:07

09 September 09:17:07
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-09-01 10:07:15

01 September 10:07:15
دقیقا در همین حد ساده

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-08-30 05:02:36

30 August 05:02:36
شروع پیاده روی ۴ ساعته برای رسیدن به دریاچه با پسر عمه عزیز

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-08-21 16:45:25

21 August 16:45:25
...