Ali javadi
@javadi2182

ID: 3623780743

Ali javadi (@javadi2182) Medias

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-05-18 19:36:37

18 May 19:36:37
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-05-14 07:42:18

14 May 07:42:18
والا به خدا

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-04-11 10:18:53

11 April 10:18:53
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-02-07 10:05:54

07 February 10:05:54
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-01-30 08:53:45

30 January 08:53:45
به دعوت خاله مهربان ،کنسرت علیرضا عصار😊

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-11-25 09:19:13

25 November 09:19:13
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی رو به رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...! گر چه میدانی که نیست

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-09-09 14:17:07

09 September 14:17:07
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-08-30 10:02:36

30 August 10:02:36
شروع پیاده روی ۴ ساعته برای رسیدن به دریاچه با پسر عمه عزیز

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-08-21 21:45:25

21 August 21:45:25
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-08-21 12:19:05

21 August 12:19:05
دریاچه زیبای گهر