JIPI ️️️️
@jipi.1993

ID: 1273802769

Mister global Viet Nam 2016, model , singer line :jipi1993 wchat:vinhcuong1992

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Medias

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-21 01:08:42

21 September 01:08:42
tell me what you want ? tell me what to do ? ❤️❤️

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-20 10:20:21

20 September 10:20:21
Có rất nhiều người đã từng rất thân thiết , từng trò truyện thâu đêm suốt sáng thậm chí coi nhau như những người bạn thực sự . Nhưng rồi chỉ bẵng đi một thời gian họ có những mối quan hệ khác cần thiết và bỗng nhiên trở lên xa lạ mà chẳng cần bất kỳ một lý do nào ... Tôi gọi đó là người đi ngang qua đời nhau . Đến bất chợt , dừng lại đôi lúc , rồi ra đi cũng như cách mà họ đến . Ai rồi cũng có sẽ có đôi lần gặp những người như thế , có lẽ ta cũng không thể trách họ được . Bởi chính ta cũng đang là người đi ngang cuộc đời của một ai đó ngoài kia ☺️

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-17 10:53:39

17 September 10:53:39
come ! 💋❤️

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-14 23:30:18

14 September 23:30:18
do you love me ?

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-14 09:54:37

14 September 09:54:37
Có thể 1 ngày nào đó tôi sẽ là cái bạn cần, nhưng đừng bắt tôi đợi quá lâu .Bởi vì ngày bạn cần đến tôi , cũng có thể là ngày tôi từ bỏ đợi chờ ....

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-08 08:48:32

08 September 08:48:32
hit me baby one more time #jipi #sexy #love

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-07 10:55:43

07 September 10:55:43
good night 9999999 💋💋💋

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-07 02:54:20

07 September 02:54:20
come back shool ^^

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-05 06:18:13

05 September 06:18:13
🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍 ok !

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-04 07:15:26

04 September 07:15:26
tell me what you want ? tell me what you do ? ❤️❤️🔥

JIPI ️️️️ (@jipi.1993) Instagram photo 2017-09-03 06:45:23

03 September 06:45:23
what do you want to do with me ? 💋🔥👏🏻👏🏻💪🏻❤️❤️