باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان
@arashclimbing_esfahan

باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان (@arashclimbing_esfahan) Instagram photo 2017-09-25 05:28:34

. یادبود جرزی کوکوچکا و قهرمانان جبهه جنوبی لوتسه
قله لوتسه با ارتفاع ۸۵۱۶ متر چهارمین قله بلند دنیا است و جبهه جنوبی آن تا سال ۱۹۹۰ صعود نشده باقی ماند، دیواره لوتسه در دهه۸۰ میلادی بیشترین تلاش ها را بر روی خود دید.
این یادبود متعلق به سه تن از کوهنوردانی است که بر روی این جبهه تلاش کردند و هیچگاه از آن باز نگشتند.

Rafal Cholda - 1985
Czeslaw Jakiel - 1987
Jerzy Kukuczka - 1989

#lhotse_southface #memorial_of_heroes #8000 #bigwall

1 Comment

@sina_heidari_91 Instagram Profile 2017-09-25 12:08:08

@sina_heidari_91
👌👏

245 Like

@m.ehami Instagram Profile 1137390640

@m.ehami

@yaser7365 Instagram Profile 2275037802

@yaser7365

@nedamajidi_m Instagram Profile 1106652537

@nedamajidi_m

@nnnajmeh_k.i Instagram Profile 4708269586

@nnnajmeh_k.i

@reza_hajilariy Instagram Profile 1966459687

@reza_hajilariy

@fazelsalemi Instagram Profile 2274190068

@fazelsalemi

@fiona60872 Instagram Profile 1488815525

@fiona60872

@pourforotan Instagram Profile 3050305807

@pourforotan

@alireza_beladiiiiiiiiii Instagram Profile 4764571185

@alireza_beladiiiiiiiiii

@masoud532020 Instagram Profile 4482990503

@masoud532020