Patti Smith
@officialpattismith

ID: 338229466

Poet, Musician, Visual artist.

Patti Smith (@officialpattismith) Medias

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2016-07-12 23:31:13

12 July 23:31:13
Hello again.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-09-27 16:47:10

27 September 16:47:10
Hello people.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-07-09 16:16:10

09 July 16:16:10
What life consisted of.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-06-04 00:22:20

04 June 00:22:20
...

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-06-04 00:19:48

04 June 00:19:48
Still got it.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-06-01 19:49:16

01 June 19:49:16
Bodies are beautiful.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-05-31 17:06:23

31 May 17:06:23
My little friend.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-05-31 17:02:15

31 May 17:02:15
We miss you, Lou.