Patti Smith
@officialpattismith

ID: 338229466

Poet, Musician, Visual artist.

Patti Smith (@officialpattismith) Medias

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2016-07-12 18:31:13

12 July 18:31:13
Hello again.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-09-27 11:47:10

27 September 11:47:10
Hello people.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-07-09 11:16:10

09 July 11:16:10
What life consisted of.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-06-03 19:22:20

03 June 19:22:20
...

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-06-03 19:19:48

03 June 19:19:48
Still got it.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-06-01 14:49:16

01 June 14:49:16
Bodies are beautiful.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-05-31 12:06:23

31 May 12:06:23
My little friend.

Patti Smith (@officialpattismith) Instagram photo 2015-05-31 12:02:15

31 May 12:02:15
We miss you, Lou.