domain Medialar

Instagram photo 2017-08-21 01:00:26

21 August 01:00:26
یکی از راه های
#پشتیبانی و #گفتگو #آنلاین با #مشتریان استفاده از #ابزارهای #گفتگو بر خط میباشد. یکی از محبوب ترین سیستم های سیستم چت زوپیم (ZOPIM_LIVE_CHAT) میباشد # بر همین اساس بر آن شدیم تا ویجتی را برای سیستم های اپن کارت طراحی کنیم تا بتوان به راحتی با فقط یک کلیک این سیستم را به #فروشگاه خود بیاورید.ضمنا توجه کنید برای استفاده از این #سرویس نیازمند است تا تحریم را دور زده و همچنین یک ایمیل رسمی (ایمیل هایی که از طریق #هاست و #دامنه شما ایجاد میشود) برای ثبت نام وارد کنید. http://opencartcms.org/files/187-zopim_live_chat/ #zopim #live #host #email #zopim_live_chat #ocmod #chat #OpenCart #opencartcms #register #store #market #domain #گفتگو_برخط