sistem Medialar

Instagram photo 2017-09-26 14:13:24

26 September 14:13:24
Her şeyin fazlasını yaşamak istiyoruz Suphi. Hâlbuki ne muazzam şey insan olmak. Benim görevim bu. Bunu yapabilmek için sayısız yol var üstelik. Okuyorum. Yazıyorum. Çiziyorum. Dinliyorum. İyi olanı, doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Çünkü kötülük, iyilik unutulduğunda ortaya çıkar. Evrenin temeli bilinçtir. İnsanoğlu farkına varmış varlıklardır. Ama bunu bilmiyor, cehaletten dolayı acı çekiyoruz. Kitap okurken aktifsindir. Sayfaları çevirirsin. Televizyon izlerken pasif. Ruhani bir yaşam sürmeye çalışıyorum. Herhangi bir ırka, milliyete ait olmayı doğru bulmuyorum. Ben insanım. Belirli bir yaşım yok. Yaşımı yaşamıyorum. Bilinçli bir şekilde ortaya çıkarılmış bütün sistemsel dayatmaları reddediyorum. Ben insanım..
#karalama #yazmak #yazi #düşünce #fikir #insan #hayat #iyilik #26eylül #evren #yaşam #ırk #millet #bilinç #kitap #sistem #okumak #televizyon

Instagram photo 2017-09-26 13:53:48

26 September 13:53:48
Kapitalizm, bir ekonomik sistemin ifadesidir. Kapitalizm ekonomik sisteminde üretim malları özel kişilerin mülkiyetindedir ve bu sistemde üretim maksimum kar sağlayabilmek adına yapılır. Farklı bir değişle; özel mülkiyet, insan ve doğa tarafından yaratılan sermayenin özel kar için kullanılmasıyla belirlenen ekonomik sisteme kapitalizm diyoruz. Kapitalist sistem, feodal sistemin yıkılmasıyla başlar. Feodalizmin yıkılmasının ardından kapitalizm ortaya çıkmıştır. Daha iyi anlaşılabilmesi için burada feodal sistemi de hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Hatırlayacak olursanız, feodal sistem de ekonomik anlamda halk, toprakları ellerinde tutan, toprağın sahibi olan soylulara bağlıydı. Feodal sistemde soylunun toprağında üretim yapan halk, kendisine gerektiği kadarını alıp, geri kalanını soyluya vermekle yükümlüydü. Feodal sistemde bir anlamda güç ya da zenginlik tamamen topraktı. 15. yüzyıla gelindiğinde ticaretin gelişmesiyle para hem işlevini hemde önemini büyük ölçüde artırmıştır. Ticaretin gelişmesiyle yıkılmaya başlayan feodal sistem; emeğin satın alınması ve kiralanmasını ortaya çıkarmış, para ve ticaret kapitalist sistemin başlangıcı olmuştur. O halde diyebiliriz ki, artık güç ve zenginliğin ölçütü toprak değil para ve servettir. Feodal sistemin yıkılmasının ardından İngiltere başta olmak üzere kapitalizm tüm Avrupa’ya,Avrupa’dan da dünyaya yayılmıştır.
#avrupa #kapitalizm #adalet #zengin #fakir #feodalite #para #sistem

Instagram photo 2017-09-26 13:23:05

26 September 13:23:05
On dokuz tayfa olarak değişen sistem bizi çok endişelendirsede bunu yapmamalıyız çünkü çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz ve çıkacak sorular yine işlediğimiz müfredattan olacak. Değişen şey ise sonuçlar da daha az detay olacak. Daha az parçaya ayrılacak yani mühendislik isteyen ve tıp isteyen kişiler mf3 veya mf4 diye ayrılmayacak. Tek oturumda bu işi sonlandıracağız.🍀 Ne olursa olsun çalışmalara devam. Ruh sağlığınıza iyi bakmanız dileğiyle.👍 Hoşça kalın.
#2019tayfa #2018tayfa #sistem #yök #11 #12 #motivasyon #book #ders #müfredat #matematik #türkçe #fen #sözel #sayısal #eşitağırlık #schoolmatematik