YURA
@yura_936

ID: 1780070827

GIRL'S DAY YURA

YURA (@yura_936) Medias

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-03-23 14:58:06

23 March 14:58:06
율혤♡♡ 해투 본방사수💕

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-03-14 01:05:37

14 March 01:05:37
컴백얼마안남았다아아아*

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-02-07 09:09:43

07 February 09:09:43
너희 때문에 행복해♡

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-02-04 08:51:34

04 February 08:51:34
후추만있냐 나도 있다!! 볼따구 깨물고싶엉 꺄*

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-02-04 07:30:03

04 February 07:30:03
우리 후추💕 미용하니까 너무 예뻐😍심쿵..

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-02-02 17:25:33

02 February 17:25:33
243...!!..드디어..하이 기분 완전 좋아ㅠㅠ....